Ontspannen tijdens seks

Als je last hebt van vaginisme of dyspareunie zijn er verschillende manieren om je te oefenen in het ontspannen. Je kunt je daarbij specifiek richten op het gebied van het bekken waar je de klachten ervaart. Het is ook een mogelijkheid om je wat breder te richten en zo op de ontspanning van het lichaam als geheel.

Ademhalingsoefeningen

Een eerste suggestie is het doen van ademhalingsoefeningen. Het ademen naar de buik heeft vaak een heilzame werking en je brengt er je aandacht mee in het gebied van het bekken. Het met enige regelmaat met je ademhaling ‘aanwezig’ zijn in deze regio van het lichaam kan behulpzaam zijn bij het meer ‘toegankelijk’ maken van gevoelens die je hierover hebt.

Oefenen van bekkenbodemspieren

Een tweede suggestie is het aanspannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren te oefenen. Dit zijn de spieren die je ook gebruikt bij het plassen en bij het doen van de ‘grote boodschap’. Met een dergelijke oefening ben je nog meer dan bij de buikademhaling op de plaats waar het vaginisme of de dyspareunie tot uitdrukking komt. Bewust bezig zijn om zelf die spieren aan te spannen en ook te ontspannen geeft wellicht een sterker gevoel van controle hebben op wat daar gebeurt en geeft je mogelijk een bruikbaar instrumentarium om zelf meer sturing te geven in situaties die je als moeilijk ervaart.

Lichaamsontspanning

Een derde suggestie is het wat breder richten van de aandacht en wel op de ontspanning van het lichaam als geheel. Je kunt denken aan het doen van yogaoefeningen, gericht op het opheffen van fysieke en psychisch/emotionele blokkades in alle onderdelen van het lichaam. Een lichaamsontspanning waarbij je in rugligging (of zittend) met je aandacht achtereenvolgens naar alle onderdelen van je lichaam gaat, kan een die yogaoefeningen zijn. Deze oefening heet de lichaamsscan of bodyscan, en je kunt je ook richten op alleen deze oefening. Op de website OntspanningsOefeningen.com kun je gratis mp3 bestanden downloaden die je hier in begeleiden.

Voordelen

Als je een of meerdere van genoemde oefeningen met enige regelmaat doet, is er een goede kans dat je na kortere of langere tijd hier profijt van hebt bij het ervaren van seks. Het zal je bovendien over het geheel genomen voordelen bieden met betrekking tot ontspanning in het dagelijkse bestaan.

Geef een reaktie